Новости


Скачать отчет в формате pdf можно по

ссылке.
Дата публикации: 13 мая 2014


Дата публикации: 1 апреля 2014


Дата публикации: 17 июля 2013Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
Дата публикации: 30 Апреля 2013


Дата публикации: 27 Марта 2013


Дата публикации: 11 Декабря 2012


Дата публикации: 27 Ноября 2012Cтатут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір;
Дата публикации: 1 Октября 2012Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію,
інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них.
Дата публикации: 1 Октября 2012Положення про кожну філію та кожне представнидство товариства
Дата публикации: 1 Октября 2012Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства
Дата публикации: 1 Октября 2012Протоколи загальних зборів
Дата публикации: 1 Октября 2012Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства
Дата публикации: 1 Октября 2012Документи звітності, що подаються відповідним державним органам
Дата публикации: 1 Октября 2012ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ, СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ
ВИПУСКУ АКЦІЙ ТА ІНШИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТОВАРИСТВА
Дата публикации: 1 Октября 2012перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості,
типу та/або класу належних їм акцій
Дата публикации: 1 Октября 2012ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента
Дата публикации: 3 сентября 2012РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2011 РІК
Дата публикации: 27 апреля 2012ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента
Дата публикации: 27 апреля 2012


Дата публикации: 26 апреля 2012


Дата публикации: 13 апреля 2012


Дата публикации: 22 марта 2012ПОВІДОМЛЕННЯ
   про виникнення особливої інформації про емітента (для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1.      Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента :

     Публічне акціонерне товариство «Іллічівський олійножировий комбінат»

1.2. Організаційно-правова форма емітента:  Публічне акціонерне товариство
1.3. Код ЄДРПОУ 31541451

1.4. Місцезнаходження емітента:  68000, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 45

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: тел./факс (048)796-55-70/(048)796-55-71
1.6. Електронна поштова адреса емітента:
info@iofic.com

1.7. Адреса  сторінки  в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – www.iofic.com
1.8. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб товариства.

2. Текст повідомлення


1.
Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Наглядова рада. Дата прийняття рішення: 22.08.2011 р.

Зміст рішення:

Припинити повноваження та виключити зі складу Правління Товариства Голову Правління Тарасенко Юрія Миколайовича, на підставі поданої ним заяви від 08.08.2011р. про звільнення за власним бажанням з 22 серпня 2011 року.

Інформація про посадову особу:

Прізвище, ім’я та по батькові: Тарасенко Юрій Миколайович

Паспортні дані: фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Повна назва посади, з якої звільнено –  Голова Правління.

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – немає.

Обґрунтування змін: Припинено повноваження відповідно до рішення Наглядової ради від 22.08.2011р., на підставі заяви про звільнення за власним бажанням.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 місяці.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

2. Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Наглядова рада. Дата прийняття рішення: 22.08.2011 р.

Зміст рішення:

Припинити повноваження Заступника голови Правління Горожанкіна Анатолія Анатолійовича.

Інформація про посадову особу:

Прізвище, ім’я та по батькові: Горожанкін Анатолій Анатолійович

Паспортні дані: фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Повна назва посади, з якої звільнено –  Заступник голови Правління.

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – немає.

Обґрунтування змін: Припинено повноваження відповідно до рішення Наглядової ради від 22.08.2011р.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 місяці.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На посаду Заступника голови Правління замість звільненої особи нікого не призначено.

 

3. Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Наглядова рада. Дата прийняття рішення: 22.08.2011 р.

Зміст рішення:

Обрати Горожанкіна Анатолія Анатолійовича на посаду Голови Правління з 23 серпня 2011 року терміном на 1 (один) рік з обсягом повноважень, що передбачені Статутом Товариства.

Інформація про посадову особу:

Прізвище, ім’я та по батькові: Горожанкін Анатолій Анатолійович

Паспортні дані: фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;

Повна назва посади, на яку призначено –  Голова Правління

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – немає

Обґрунтування змін: Головою правління відповідно до рішення Наглядової ради від 22.08.2011р.

Строк, на який призначено особу: один рік.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:  начальник терміналу митно-ліцензійного складу в службі комерційного директора товариства, Заступник голови Правління.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Дата публикации: 23 августа 20112001-2012 © Ильичевский масложиркомбинат